فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


سكوت حضرت زهرا سلام الله عليها مشتى بر دهان نفاق
ديگر اقدام زهرا سلام الله عليها براى رسوا كردن باند نفاق و اتمام حجت با مردم، همان سكوت اوست. او تصميم گرفت ديگر هرگز با ابوبكر و عمر سخن نگويد و تا پايان حياتش هم بر سر تصميم خود ماند.[1]
او به ابوبكر- در حالى كه حقش را غصب كرده بود- فرمود: «واللَّه لادعون اللَّه عليك واللَّه لا اكلمك بكلمة ما حييت» [2] (به خدا سوگند تو را نفرين مى‏كنم و به خدا سوگند تا زنده‏ام با تو كلمه‏اى سخن نخواهم گفت.) و نيز در حالى كه عمر به خانه‏اش حمله برده بود و آن جا را به آتش كشانده بود به او فرمود: «واللَّه لا اكلم عمر حتى القى اللَّه» [3](به خدا سوگند تا زنده‏ام با عمر سخن نخواهم گفت.) و در هنگام عيادت از او به آن دو فرمود: «واللَّه لا اكلمكما من رأسى كلمة حتى القى ربى فاشكونكما اليه بما صنعتما به و ما ارتكبتما منى». [4]و اين مبارزه‏ى منفى و سكوت زهرا سلام الله عليها براى خلفا خيلى سنگين و رسواساز بود. او هر كجا با آنان برخورد مى‏كرد از ايشان رو برمى‏گرداند. [5]
گاهى بلندترين فريادها را از دهان سكوت بايد شنيد.

[1]كشف‏الغمة، ص 103؛ شرح ابن ابى‏الحديد، ج 6، ص 46؛ تاريخ مدينة، ج 1، ص 197.
[2]كشف‏الغمة، ج 2، ص 37؛ شرح ابن ابى‏الحديد، ج 16، ص 214.
[3]شرح ابن ابى‏الحديد، ج 1، ص 137 و ج 2، ص 19.
[4]بحارالانوار، ج 43، ص 203، شرح ابن ابى‏الحديد، ج 16، ص 218، الامامة والسياسة، ج 1، ص 13.
[5]بحارالانوار، ج 43، ص 203.
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir