فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


آتش در باغ بهشت
فرشتگان در اضطراب هستند، به در باغ بهشت آتش افکنده شده و بین در و دیوار دخت مکرم بهترین خلق می‌نالد. زمین ضجه می‌زند و آسمان می‌گرید. خاک بر سر دنیا که بعد شهادت فاطمه برقرار ماند.
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir