فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


زن های یهود برای فاطمه سلام الله علیها سجده کردند و مسلمان شدند.
زن های یهود برای فاطمه سلام الله علیها سجده کردند و مسلمان شدند.

طایفه ای از یهود عروسی داشتند نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند برای ما یک حق است و آن حق همسایگی است و خواهش می کنیم فاطمه علیها السلام را به خانه ما بفرست تا رونق عروسی ما زیاد شود و به آن حضرت اصرار کردند.
حضرت در جواب آنها فرمودند : فاطمه علیها السلام همسر علی ابن ابی طالب علیه السلام است و در حکم و فرمان اوست، پس خواهش کردند که آن حضرت نزد علی علیه السلام شفاعت کند و هدف اینها خوار کردن حضرت فاطمه علیها السلام بود.
یهودی ها لباس ها و کمربند ها و زینت ها و زیورهائی که داشتند جمع کردند و گمان کردند که فاطمه علیها السلام زینت نکرده می آید.
جبرئیل علیه السلام با جامه و لباس ها و زینت و زیورهای بهشتی که مانند آنها را کسی ندیده بود نازل شد و به فاطمه علیها السلام داد و حضرت آنها را پوشید و به آنها زینت کرد به نحوی که همه تعجّب کردند از رنگ ها و بوهای خوش او چون فاطمه علیها السلام با آن زینت ها وارد خانه یهود شد زن های یهودی به او سجده کردند و در برابر او زمین را بوسیدند و به این سبب جمعّیت بسیاری از یهود مسلمان شدند.{1}

{1}.قصص الفاطمیة یا داستانهایی از حضرت زهرا علیها السلام، ص 151 و 152
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir