فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


از این عقیده دست بردار
از این عقیده دست بردار

زنی به حضور امام صادق علیه السلام آمد و گفت : « من زن بی همسر هستم »
امام فرمود : منظورت چیست ؟
او گفت : ازدواج نمی کنم و از آن دوری می نمایم.
امام علیه السلام فرمودند : چرا ؟
او عرض کرد : با این کار می خواهم به مقام عالی معنوی برسم .
امام صادق علیه السلام فرمود:
از این عقیده دست بردار ، هرگز ترک ازدواج وصول به مقامات عالی معنوی نیست ، اگر انسان با ترک ازدواج به چنین مقامی می رسید ، حضرت فاطمه علیها السلام سزاوارتر بود که ترک ازدواج کند چرا که هیچ کس در وصول به کمالات معنوی از فاطمه علیها السلام پیشی نگرفته است. {1}

{1}.قصص الفاطمیة یا داستانهایی از حضرت زهرا علیها السلام، ص 132
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir