فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


به یاد محشر افتادم
به یاد محشر افتادم

علی علیه السلام می فرماید : روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر فاطمه علیها السلام وارد شد در حالی که فاطمه علیها السلام اندوهگین بود ، پس فرمود : دختر من چه چیز تو را اندوهگین کرده ؟
عرضد داشت : ای پدر به یاد محشر افتادم که مردم در روز قیامت برهنه می ایستند.
حضرت فرمودند : دخترم « آن روز» روز بزرگی است ولیکن جبرئیل از جانب خدا مرا خبر داد که اول کسی که زمین را می شکافد در روز قیامت من هستم پس از من ابراهیم علیه السلام و پس از او شوهر تو علی بن ابیطالب است آنگاه خداوند جبرئیل را به سوی تو می فرستد با هفتاد هزار ملک و هفت قبّه ی نور بر سر قبر تو نصب خواهد کرد، بعد از آن اسرافیل با سه حلّه نور بر سر قبر توقف می کند و تو را صدا و ندا می کند که ای فاطمه دختر محمّد صلی الله علیه و آله و سلم به سوی محشر برخیز ، پس تو در کمال ایمنی در حالی که بدنت پوشیده باشد بر می خیری و حلّه ها را اسرافیل به تو می دهد و تو آنها را می پوشی.

{1}.قصص الفاطمیة یا داستانهایی از حضرت زهرا علیها السلام، ص 144
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir