فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


تو حق ارث فاطمه را باطل کردی
تو حق ارث فاطمه را باطل کردی

در زمان خلافت عثمان ، عایشه نزد عثمان آمد و گفت : « عطائی را که پدرم ابوبکر، و بعد از او عمر به من می دادند ، تو نیز به من بده .»
عثمان گفت : ابوبکر و عمر مطابق میل خود به تو چیزی می داند ، ولی من در کتاب و سنت چیزی نیافتم که به تو عطائی استثنائی بدهم من چنین کاری نمی کنم.
عایشه گفت : « پس میراث مرا که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من رسیده به من بده »
عثمان گفت : مگر فراموش کرده ای که فاطمه علیها السلام نزد پدرت آمد و میراث خود را مطالبه کرد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باقی مانده بود تو و مالک این اوص گواهی دادید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی را به ارث نمی گذارند ، تو حق ارث فاطمه علیها السلام را باطل کردی و اینک آمده ای آن ارث را مطالبه کنی ؟! نه من هرگز چنین چیزی به تو نمی دهم.{1}

{1}.قصص الفاطمیة یا داستانهایی از حضرت زهرا علیها السلام، ص 125 و 126
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir