فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


فوراً گردن بند را بیرون آورد
فوراً گردن بند را بیرون آورد


اسماء می گوید: روزی خدمت فاطمه علیها السلام بودم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند، گردن بندی طلا در گردن فاطمه علیها السلام دیدند.
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: دخترم به سخن مردم که می گویند: فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است مغرور نشو در حالی که لباس ستمکاران را در برداشته باشد.
حضرت زهرا علیها السلام فوراً گردن بند را بیرون آورد و فروخت و از پولش بنده ای را خرید و آزاد نمود.
پیغمبر اکرم از عمل زهرا علیها السلام خشنود شدند.{1}

{1}.قصص الفاطمیة یا داستانهایی از حضرت زهرا علیها السلام، ص 83

{1}.قصص الفاطمیة یا داستانهایی از حضرت زهرا علیها السلام، ص 83
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir