فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


خدمت فاطمه علیها السلام به زن مؤمنه

خدمت فاطمه علیها السلام به زن مؤمنه
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: دو نفر زن که یکی مؤمن و دیگری معاند بود، در یک مطلب دینی با هم تنازع داشتند. برای حل اختلاف خدمت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام مشرف شدند و جریان را تعریف کردند، چون حق با زن مؤمن بود، حضرت فاطمه علیها السلام گفتارش را با دلیل و برهان تأیید کرد و بدین وسیله بر زن معاند پیروز گشت، و از این پیروزی شادمان شد.
حضرت به زن مؤمنه گفت: فرشتگان خدا بیشتر از تو شادمان گشته و غم و اندوه شیطان و پیروانش نیز بیشتر از غم و اندوه زن معاند می باشد.
آنگاه امام حسن علیه السلام فرمودند: بدین جهت خدا به فرشتگان فرمود: در عوض خدمتی که فاطمه به این زن مؤمن کرد، بهشت و نعمت های بهشتی اش را هزار هزار برابر آنچه قبلاً مقرّر بود مقرّر بدارید و همین روش و سنت را درباره ی هر دانشمندی که با علم و دانش خویش، مؤمنی را تقویت کند تا بر معاندی پیروز گردد معمول دارید و ثوابش را هزار هزار برابر مقرر دارید. {1}

{1}.قصص الفاطمیة یا داستانهایی از حضرت زهرا علیها السلام، ص 74 و 75
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir