فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


چادر فاطمه علیها السلام هشتاد نفر را مسلمان کرد
چادر فاطمه علیها السلام هشتاد نفر را مسلمان کرد
روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام محتاج به قرض شدند و چادر حضرت فاطمه علیها السلام را به نزد مرد یهودی که نامش زید بود به عنوان رهن گذاشت و آن چادر از پشم بود و قدری جو به قرض گرفت.
وقتی یهودی چادر را به خانه برد و در اتاق گذاشت چون شب شد زن یهودی داخل اتاق شد نوری از آن چادر ساطع و بلند شد که دید تمام اتاق را روشن کرده است، چون زن آن حالت غیر مترّقبه را مشاهده کرد نزد شوهر خود رفت و آنچه دیده بود بیان کرد.
یهودی از شنیدن آن حالت در تعجب شده و فراموش کرده بود که چادر حضرت فاطمه علیها السلام در آن خانه است با سرعت تمام، داخل اتاق شد دید که شعاع چادر آن خورشید فلک عصمت است که مانند بدر منیر خانه را روشن کرده است.
یهودی از مشاهده این حالت تعجبّش بیشتر شد، پس یهودی و همسرش به خانه خویشان خود دویدند و هشتاد نفر از ایشان را حاضر کردند و از برکت شعاع چادر فاطمه علیها السلام همگی مسلمان شدند.{1}

{1}.قصص الفاطمیة یا داستانهایی از حضرت زهرا علیها السلام، ص 92 و 93
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir