فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


هرکس را مؤمن یافتی داخل بهشت نما
هرکس را مؤمن یافتی داخل بهشت نما
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: در روز قیامت حضرت فاطمه علیها السلام بر در جهنم توقفی دارند، روی پیشانی هر کس نوشته شده که مؤمن است یا کافر.
در این هنگام به یکی از دوستان خطاکار حضرت زهرا علیها السلام فرمان می دهند به طرف جهنم برو، فاطمه زهرا علیها السلام روی پیشانی او را می خواند که نوشته: «دوستدار زهراء»
حضرت به درگاه خداوند عرضه می دارد: بارالها! نام مرا «فاطمه» نهادی و فرمودی: به خاطر تو دوستدارانت و دوستداران فرزندانت را از آتش جهنم رهایی می بخشم، وعده تو همیشه حق بوده و هیچ گاه خلاف وعده خود عمل نکرده ای.
خداوند متعال می فرماید: فاطمه جان! چنین است که می گوئی، من تو را فاطمه نام نهادم و هرکس که تو را دوست بدارد یا فرزندان تو را دوست بدارد او را از آتش جهنم رهایی می بخشم و هرکس را که مؤمن و محّب یافتی دستش را بگیر و داخل بهشت نما.

{1}.قصص الفاطمیة یا داستانهایی از حضرت زهرا علیها السلام، ص 65 و66
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir