فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


بيمارى حسنين
بيمارى حسنين
ابن عباس گويد: حسنين (عليه السلام) بيمار شدند. پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) با جمعى از مردم به عيادت آنان آمدند. بعضى از افراد پيشنهاد كردند: يا ابا الحسين ! چه خوب است براى شفاى فرزندانت نذرى بنمايى ، آن گاه على و فاطمه و فضه - كه جاريه آنان بود - نذر كردند كه اگر حسنين شفا يافتند سه روز روزه بگيرند. هنگامى كه حسنين (عليه السلام) سلامتى خود را باز يافتند، در خانه على (عليه السلام) چيزى براى افطار موجود نبود، لذا اميرالمؤمنين (عليه السلام ) از شمعون يهودى خيبرى سه صاع جو وام گرفت و فاطمه (سلام الله عليها) از يك صاع آن سنج قرص نان پخت و در سفره افطار نهاد.
هنگامى كه آماده افطار شدند، نداى سائلى برخاست : سلام بر شما اى خاندان محمد! مسكينى از مساكين مسلمين بر در خانه شما آمده است ، اطعام كنيد، خدا از مائده هاى بهشتى شما را روزى فرمايد. خاندان وحى نان غذا صبح كردند و جز آب چيز ديگرى به كامشان نرسيد... فرداى آن شب را نيز روزه گرفتند و چون شب فرارسيد و نان افطار شان در سفره نهاده شد، يتيمى بر در خانه آمد و باز به همان ترتيب همگى غذاى خود را به يتيم ايثار كردند. روز سوم اسيرى از راه رسيد و مطالبه طعام كرد، بار سوم نيز آنچه در سفره بود قبل از افطار از طرف خاندان پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) ايثار شد.
صبح روز چهارم على (عليه السلام) دست حسنين (عليه السلام) را گرفت و به سوى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) روان گرديد. پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) هنگامى كه چشمش به حسنين (عليه السلام) افتاد - كه همانند مرغكان از شدت گرسنگى مى لرزيدند - فرمود: چه سخت است براى من كه شما را به اين حال مى بينم .
رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فورا از جاى برخاست و همراه آنان به خانه حضرت زهرا (سلام الله عليها) آمد و او را در محراب عبادتش مشاهده فرمود، (اما چه مشاهده اى از شدت گرسنگى بطن مباركش به پشت چسبيده و چشمهايش در گودى نشسته بود. از اين منظره پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) بسيار افسرده خاطر گرديد. در آن هنگام جبرئيل فرود آمد و چنين گفت : بگير يا محمد، مبارك باد بر تو اين خاندان تو، و سپس سوره "هل اتى " را قرائت نمود{1}.


{1}فاطمه زهرا (سلام الله عليها)، علامه امینی، 125 و 126.
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir