فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


خدایا آنها را سخت مجازات کن
«خدایا آنها را سخت مجازات کن»
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: «فدک ملکی است که پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را به من بخشیده است و من در این مورد «دو شاهد عادل» دارم.
ابوبکر گفت: برو «دو شاهد خود را بیاور».
فاطمه سلام الله علیها اُمّ ایمن و علی علیه السلام را به عنوان شاهد نزد ابوبکر آورد.
ابوبکر به ام ایمن گفت: «تو از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره فاطمه سلام الله علیها چیزی شنیده ای؟»
ام ایمن و علی علیه السلام گفتند: «ما از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده ایم که فرمود: فاطمه سلام الله علیها سرور زنان بهشت است» سپس ام ایمن گفت: کسی که سرور زنان بهشت باشد چیزی را که مال خودش نیست، ادعا نمی کند، و من خودم زنی زا زنان بهشت می باشم، چیزی را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشنیده ام نمی گویم شنیده ام.
عمر گفت: این حرفها را کنار بگذار، اکنون درباره فاطمه سلام الله علیها چه گواهی می دهی؟
ام ایمن گفت: من در خانه فاطمه سلام الله علیها نشسته بودم، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز نشسته بود، در این هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم برخیز و با من بیا، خداوند به من امر کرده که با بال خودم حدود فدک را خط کشی کنم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخاست و با جبرئیل رفت، پس از ساعتی بازگشت، فاطمه سلام الله علیها گفت: ای پدر، کجا رفته بود؟
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «جبرئیل فدک را برای من، با بال خود خط کشی کرد و حدود آن را مشخص نمود.»
فاطمه سلام الله علیها فرمود: ای پدر! من در فکر نیازهای اقتصادی بعد از تو هستم، فدک را برای تأمین این نیازها به من ببخش.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «این ملک را در اختیار تو گذاشتم» فاطمه سلام الله علیها آن را تصرف کرد.
ام ایمن افزود: آری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: گواهی بده و به علی علیه السلام نیز فرمود: گواهی بده «اکنون گواهی می دهیم.»
عمر گفت: تو زن هستی و ما گواهی زن را نمی پذیریم، و اما گواهی علیه السلام او نیز «چون شوهر فاطمه سلام الله علیها است» گواهی او را به نفع خود سوق می دهد.
فاطمه سلام الله علیها خشمگین برخاست و عرض کرد: «خدایا این دو نفر به دختر پیغمبر تو ظلم کردند و حق او را گرفتند، آنها را سخت مجازات کن» سپس از نزد ابوبکر بیرون آمد.
حضرت علی علیه السلام فاطمه را بر مرکبی سوار کرد که بر پشت آن مرکب پارچه ای افکند که ریشه های اطراف آن آویزان بود، همراه فاطمه سلام الله علیها تا چهل روز به در خانه ی مهاجر و انصار رفتند و آنها را به یاری و حمایت دعوت کردند. [1]
ثانی که فکند از سخن زهرا را
افروخت شرر به جان و تن زهرا را
مردم همه دیدند که بر نوکر خویش
فریاد برآورد: بزن زهرا را

«مؤید»
[1] بیت الاحزان: ص 211
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir