فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


خداوند ده چیز به ده کس داد
«خداوند ده چیز به ده کس داد»
از امام صادق علیه السلام نقل شده که خدای تعالی به ده زن ده چیز داده شده:
1- توبه را به حوا همسر آدم علیه السلام.
2- جمال و زیبابب را به سامره همسر ابراهیم علیه السلام.
3- حفاظ و خود نگهداری را به رحمه یا رحیمه همسر یوسف علیه السلام
4- حرمت را به آسیه همسر فرعون.
5- حکمت را به زلیخا زن یوسف علیه السلام.
6- عقل را به بلقیس همسر سلیمان علیه السلام.
7- صبر را به برحانه مادر موسی علیه السلام.
8- صفوت و برگزیده شدن را به مریم علیه السلام مادر عیسی علیه السلام.
9- رضا و خشنودی را به خدیجه سلام الله علیها همسر محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
10- علم را به فاطمه سلام الله علیها به همسر علی مرتضی علیه السلام. [1]
ای فاطمه مظهر صفات حق
نام تو شد ز نام حق مشتق
آئینه طلعت خدائی تو
گنجینه علم مصطفائی تو
بردی سَبَق از زنان به یک تائی
بی شبه نظیر و مثل و همتائی
تو سیدۀ زنان امکانی
یکتا دُر بحر فیض رحمانی
خورشید جلال ذوالجلالی تو
مرآت جمال لایزالی تو
مصباح رسالت و ولایت را
مشکوه توئی و زهرۀ زهرا
خود بضعه ختم انبیائی تو
انگیزه خلق مرتضائی تو

[1] جنه العاصمه: ص 169
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir