فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


مرا به خانه زهرا علیه السلام ببرید
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید!
زیرا می خواهم خدا را بشناسم و در چشمان زیبای او خدا را ببینم.
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید!
تا معنا و مفهوم عبادت را در رکوع و سجود او درک کنم و از چشمان اشک آلود و بدن لرزان او، راز خضوع و خشوع در نماز را جستجو نمایم.
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید!
تا زشتی آرزوهای دنیوی را در زهد و ساده زیستی او ببینیم و از کاسۀ گلین او آب حیات بنوشم، تا هر چه اغیار است، از دلم به در شود.
مرا به خانۀ زهرا سلام الله عليها ببرید!
تا دستان انفاق گر او را ببوسم و شوق یتیم نوازی را در دامن پر مهر او ببینم، و از بخل و حرص و انحصار و مال پرستی فارغ آیم و فقر و نداری دیگران مرا بی تاب کند.
مرا به خانۀ زهرا سلام الله عليها ببرید!
تا دل پریشان و مضطربم را در چادر عصمت او آرام کنم، و جان لجنزار از گناهانم را در سبوی طهارت او شستشو دهم.
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید!
تا در نهانخانۀ غربت او تنها بمانم و دلتنگی های مانده در جانم را، به دور از چشم نامحرمان بیرون کنم.
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید!
تا حقیقت زیبایی را در روشنایی عرفان او ببینم و عظمت خدا را در صلابت نگاه او نظاره گر باشم، و راز «فاطمه» را در سرّ «زهرا» پیدا نمایم.
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید!
تا جهل ویرانگر را به نور علم او از دل برانم و گرد و غبار غفلت را در کوثر زلال او شستشو دهم.
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید!
تا زیبایی عبادت و اشارت او را تماشا کنم و فراز ساکنان ملکوت را نظاره گر باشم و پرواز معانی قرآن را در بیان نورانی او مشاهده نمایم و شبانگاهان تا سحرگاه، محو آسمان روشن قرآن گردم و با ستاره ها به اوج قله های عرفان او پرواز کنم.
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید!
تا در شور تسبیح او، کسالت را به طراوت و سستی را به مستی و اقامت را به قیام و ظلمت را به نور و غیبت را به حضور و ریاضت را به ملاحت مبدّل کنم.
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید!
تا آرامش روحانی حجاب را بشناسم و متانت و وقار زن را در آینۀ عفت او به تماشا بنشینم و شکوه زن را در صلابت حجاب او معنا کنم و گنج غنا را در قناع او جستجو نمایم.


مرا به خانه زهرا ببرید-اسماعیل منصوری لاریجانی
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir