فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


اسلام از نقش‌آفريني بازايستاد
وقتي علي عليه السلام حاکم است، جامعه با نظرات اسلام اداره‌مي‌شود. و وقتي ابابکر حاکم است، جامعه با نظرات مردم اداره‌مي‌شود، هر چند آن مردمْ مسلمان باشند. و تشخيص اين دو بسيار مشکل است! و دقت‌نداشتن به اين دو بسيار خطرناک است! براي عميق‌شدن در اين موضوع كمي فکرکنيد؛ که اگر رأي خدا در جامعه حاکم نباشد، چه مي‌شود؟ جز اين است كه از اسلام يك قالب بدون روح در حركات و آداب مردم مي‌ماند، در حالي كه مردم هيچ احساس به ثمر رسيدن از طريق آن اسلام در خود ندارند، وقتي نتوان به عالم غيب و معنويت راه پيدا كرد و آن عالم را سرماية حالات قلبي خود نمود، دنيادوستي و خودمحوري و خودپسندي، همه ‌و همه در جامعه رونق پيدا مي‌كند، منتها با واژه‌هاي اسلامي و فرق چنين جامعه‌اي با جامعة شركِ جاهليتِ قبل از اسلام، فقط در تفاوت واژه‌ها و آداب است، بدون هيچ كمال واقعي. پيچشي كه در صدر اسلام واقع شد، يک پيچش خيلي ظريف بود؛ به‌جاي اين‌که علي به‌عنوان مقام عصمت و حقانيتِ حق حاکم باشد، يک آدم خوب حاکم شده‌است و در واقع اسلام از نقش‌آفريني و تأثير‌گذاري لازم در جهان باز ايستاد و به‌واقع سرنوشت تاريخ تغيير كرد و بزرگي اين خطر را فاطمه‌زهرا سلام الله عليها در خطبه خود در مسجد مدينه به خوبي گوشزد فرمود، و واقعاً كسي كه چنين انحراف بزرگي را فهميد، چه غم بزرگي را در جان خود احساس نمود.
پيچشي که در صدر اسلام پيدا شد و از چشم فاطمه پنهان نمانْد، هشدارباشي است تا امروز مسلمانان كشور ايران نسبت به انقلاب اسلامي خود توجّه پيدا کنند، تا «حکومت اسلامي» به «حکومت مسلمين» تبديل‌نشود.
اگر فاطمه سلام الله عليها نبود، مطمئن باشيد شيعه اين همه هوشياريِ تاريخي را كه امروز به چشم مي‌خورد نداشت، كه تا چنين حدّ از شعور سياسي خود را بكشاند.
وقتي حکومتِ حقيقت در صحنه نيست، يعني وقتي حاکمْ مجسمة حقيقت نيست، براي اثبات حقانيت خودش مگر جز اين است كه بايد به كمك فتوحات و کشورگشايي‌ها خودش را آبرو بدهد؟! اميرالمؤمنين عليه السلام خودش مجسمة حقيقت است و معني آبرو هر چيز آبرويش را با نزديك‌شدن به علي عليه السلام به‌دست مي‌آورد، امّا خليفه بايد براي خود آبرو دست و پا کند. با چه چيزي آبرو دست و پا کند؟ با فتوحات و سلطه و کشورگشايي و امثال اين‌ها!

اصغر طاهرزاده

صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir