فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


نقش حضرت زهرا در رشد تشیع
اساس دین مسئله تولی و تبری است یعنی حب فی الله و بغض فی الله اینکه انسان حب و بغض خود را تابع حب و بغض ولی اش کند اگر محبت داره به اهل بیت این محبت تبدیل میشود به یک موضع گیری که نسبت به جبهه حق و تمام لوازمش، فرهنگش، دلدادگی داشته باشد نسبت به آن و نسبت به جبهه باطل و تمام لوازمش و فرهنگش تبری داشته باشد و این تمام دین است این تولی و تبری به یک معنا جزء اصول دین است و به یک معنا جزء فروع دین است اصول دین اصولی است که انسان باید به آن اعتقاد داشته باشد مسائل عقیدتی است و در قلب و باور انسان باید باشد مثلاً مسئله توحید را انسان باید باور داشته باشد که خدایی هست نبوت را باید اعتقاد داشته باشیم و امامت که دنباله ی نبوت هست نبوت که تا زمان خاصی است و تاقیامت امام کارهای نبی را انجام میدهد جز بحث نزول وحی اینها اصول دین هست و کسی که معتقد است و خدا و پیغمبر را قبول دارد باید یک سری اعمال را نیز انجام دهد که به آن میگویند فروع دین
بایدها و نبایدهای عملی مثل نماز روزه خمس زکات تولی و تبری و ...
تولی و تبری جزاصول دین است و هم فروع دین و در فروع دین به این معناست که این تولی و تبری را در عمل نشان دهی فقط در قلبت نباشد
باید در عمل هم نشان دهی باید در تیپ ظاهری در منزل مسکونی در شهری که زندگی میکنی نشان دهی دوستی با اهل بیت و بیزاری از دشمنان اهل بیت را
مثالهای تولی
1- با صلوات اظهار دوستی به اهل بیت می کنید تولی نشانه و شعار است و صلوات بلند فرستادن نشانه دوستی با اهل بیت و نوعی شعار دادن است گاهی طفلی جایگاه امامت را نمی شناسد ولی در مجالس بلند صلوات میفرسد و این بلند صلوات فرستادن او را به جایگاه امامت نزدیک میکند و به او می فهماند این خانواده محترم هستند
2- انتخاب اسامی فرزندان نیز نشانه تولی و دوست داشتن اهل بیت و تبری از دشمنان است و با انتخاب نام اهل بیت برای فرزندان تولی را نشان می دهیم و انتخاب نامها نشانه تعلق به یک مکتب و یا جبهه است
مستحب است تا هفت روز بچه ای که به دنیا آمده اگر پسر هست محمد و اگر دختر هست فاطمه صدایش بزنید
3-اقامه ی مجالس اهل ییت اظهار تولی است و تبری برپایی مجالس جشن و عزا
شخصی از علامه امینی سوال کرد چرا بعد از این همه سال برای عاشورا هنوز عزاداری می کنیم و هیاهو راه می اندازیم علامه پاسخ دادند برای غدیر هیاهو نکردیم منکر ولایت امیرالمؤمنین شدند ترسیدیم برای عاشورا هیاهو نکنیم منکر شهادت امام حسین علیه السلام شوند.
کسی که مسلمان هست باید اظهار مسلمانی کند و یک نمونه اظهار مسلمانی اذان گفتن است که اذان گفتن نشانه مسلمانی است و یک مورد دیگر حجاب است یعنی حجاب نماد مسلمانی است زن باحجاب لحظه به لحظه در حال جهاد است و با حجابش اظهار مسلمانی می کند مورد دیگر مجالس عزاست یعنی مجالس عزای مسلمان با غیرمسلمان متفاوت است در مجالس عزای مسلمان قرآن و دعا برقرار است ولی در مجالس غیرمسلمان خبری از قرآن نیست
تولی و تبری تا اینجا از فروع دین بود که باید در عمل نشان داده میشد و در معنای دیگر جزء اصول دین است و در اصول دین تولی یعنی تسلیم باشد و زندگی را بر اساس حب امام تنظیم کند و در دل بغض دشمنان اهل بیت را داشته باشد این تولی و تبری دنباله امامت است و تمام دین تولی و تبری است هرچقدر ما در برابر امیرالمؤمنین و اولاد ایشان تسلیم تر باشیم تولی ما بیشتر است وقتی مالک اشتر شهید شد امام علی به پهنای صورت اشک ریخت و این به خاطر تولی و تبری تام مالک بود زمانی که مالک تا نزدیک خیمه ی دشمن پیش رفت و امیرالمؤمنین به او دستور بازگشت داد با اینکه می توانست دشمن را از بین ببرد از امام اطاعت کرد و بی چون و چرا بازگشت اینکه بجنگد و یا صلح کند مهم نیست اطاعت از امام است و اینکه نشان دهد تسلیم است طاغی و یاغی نیست

صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir