فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


ای مادرِ پدر
ای فاطمه! ...
عشق را هم ز تو باید آموخت.
و مناجات و صمیمیت را.
و عبودیت را.
و خدا را هم، باید ز کلام تو شناخت.
خانه از نام تو عرفان دارد.
و شب از یاد تو عطرآگین است.
«عفت» اگر معنی یافته است از رفتار فاطمه است.
«حیا» اگر هست، یادگار اوست.
«صبر» اگر در «زینب» تجلی یافته است، اثر تربیت «زهراء» است.
«زَهد» اگر درسی باشد، باید در کلاس «ام الحسنین» آموخت.
«عاطفه» اگر مشقی باشد، سرمشق آن از «ام ابیها» ست.
کدام فضیلت را می توان نام برد که نمونه اعلایش در حیات فاطمه (سلام الله علیها) نباشد؟!
از کدام ارزش انسانی می توان یاد کرد که زهرا سلام الله علیها مظهرش نیست؟!
از کدام «زن» در طول حیات بشریت می توان سخن گفت که در شرف و کمال به «صدیقه اطهر» برسد؟
کدام پدر است که در حق دخترش گفته است: «فداها ابوها» پدرش به فدایش؟
کدام بانو است که خشم و خشنودی اش، خشنودی و خشم پیامبر است؟
ای فاطمه! ... برای تو این افتخار بس، در حق تو رسول خدا گفت: ای بتول!
جسم تو و روان تو چون جسم و جان من
خشم تو و رضای تو، خشم و رضای من! ...

صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir