فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


خانه شیعه
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید، تا اوصاف شیعه را از زبان ام المؤمنین بشنوم، و مسئولیت شیعه گری را بر مدار بیان او قرار دهم و از خود بپرسم آیا شیعه واقعی منم؟
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید، تا انتظار او را از خود دریابیم و قول و عملم را بر رضای او استوار سازم و تکالیف خود را اطاعت صادقانه از او بدانم.
مرا به خانه زهرا سلام الله عليها ببرید، تا برنامه زندگی ام را انشا کند و بهای بهشتی شدن شیعه را از لسان مبارک او بشنوم که فرمود: «ان ابی نظر الی علی و قال: هذا و شیعته فی الجنه». [1]
همانا پدرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام نگاه کرد و فرمود: این مرد و پیروان او در بهشتند.
به راستی شیعه کیست؟ که بهای او بهشت است، و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضمانت آن را کرده است، و شفاعت همه ائمه علیه السلام نصیب او می شود. چه مقام بلندی است! شوق هر کسی را بر می انگیزد تا صفات شیعه را بشناسد و خود بدان ها آراسته گردد.
یکی از شیعیان اهل بیت علیه السلام در شهر مدینه، همسرش را خدمت حضرت زهرا سلام الله عليها فرستاد تا بپرسد: آیا شوهرم از شیعیان شما می باشد یا خیر؟
حضرت زهرا سلام الله عليها در پاسخ فرمود: «ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی عما زجرناک عنه فانت من شیعتنا والافلا.» اگر به آنچه امر می کنیم، عمل می کنی و از آنچه شما را بر حذر می داریم، دوری می کنی، از شیعیان مایی و إلا خیر !!
آن شخص از شنیدن این پاسخ مضطرب و پریشان شد و خواهان توضیح بیشتر گردید. حضرت زهرا سلام الله عليها پاسخ داد: «والمسلم بقلبه و لسانه لنا، لیس افی شیعتنا اذا خالف اوامرنا و نواهینا فی سائر الموبقات.» [2]
آری؛ کسی که حتی با قلب و زبان تسلیم ما اهل بیت باشد، اما از اوامر ما سرپیچی کند و نواهی را رعایت نکند، از شیعیان واقعی ما نخواهد بود.
افسوس که ما گناهانمان را با شفاعت اهل بیت علیه السلام توجیه میکنیم و سستی ها و ضعف ها و خودسری های خود را به پای محبت اهل بیت علیه السلام حل و فصل می نماییم، و فرار از مسؤلیت های دینی و اجتماعی را با شرکت در چند مجلس عزا تمام شده می دانیم، و هر روز صحنه های فراوانی از بی عدالتی و ظلم و اخلاق ستیزی، تخریب ارزش های اسلامی و زر اندوزی و چپاول را تماشا می کنیم، و بی خبر از این که همه این مظاهر پلید، ضد فرهنگ شیعه و مرام اهل بیت علیه السلام است، خود را در عافیت طلبی و غفلت نفسانی غوطه ور می سازیم و با اسم شیعه، سودای همه چیز را در سر می پرورانیم.
اینک ببینیم که اوصاف شیعه چیست و شیعه کیست؟
به راستی اوامر اهل بیت علیه السلام کدامند که ما با اطاعت از آن، شیعه واقعی می شویم؟ آنچه که از بیان نورانی حضرت زهرا سلام الله عليها پیداست، شیعه یعنی:
فدایی خدا بودن، در قول و عمل خدا نما شدن، جز برای او دم نزدن، دنیا را فدای آخرت کردن، دفاع از ولایت و رهبری را هویت دانستن، برای اجرای عدالت تا مرز شهادت پیش رفتن، براساس زهد و ساده زیستی با رفاه طلبان و مرفهان مبارزه کردن، انفاق را فرهنگ تلقی نمودن، برای خدمت به محرومان و پابرهنگان گرسنگی کشیدن، در اوج توانایی مالی فقیرانه زیستن، تقوا و اخلاص را سرمایه اصلی زندگی دانستن، از شدت عبادت و شب زنده داری بیمار شدن، با صاحبان قدرت و ثروت نامشروع ستیز کردن، با دشمنان دین و قرآن جنگیدن، قرآن کریم را منشور زندگی دانستن، در سختی های روزگار همدرد بیچارگان بودن، از عافیت طلبان دوری نمودن، از دین داران بی درد فاصله گرفتن، از اشک یتیمان وضو ساختن، در غربت و مظلومیت اهل بیت علیه السلام پیوسته گریستن، برای شهادت و پیمان کوشا بودن، در سلوک با خلق مسئول بودن، در رفتار کردن، اجتماعی حسن خلق داشتن، برای همنوعان امنیت و آسایش فراهم کردنف برای رفاه محرومان به رنج افتادن، از کبر و غرور اجتناب کردن، با تواضع و صداقت ترویج دین نمودن، از انفاق و دورنگی ها فرار کردن، با تنهایی اهل بیت خو گرفتن، از شیطان و هوای نفس گریختن، با ریاضت نفس را تنبیه کردن، کانون مهربانی ها در خانواده بودن، دیگران را بر خود مقدم داشتن، بدی ها را با خوبی پاسخ گفتن، فریاد بیداری سر دادن، سوختن و ساختن، رمز گلگون عشق را یافتن، با اهل بیت علیه السلام پیمان شهادت بستن، همه چیز را به راه آنان فدا کردن، از ایثار مال و جان خشنود بودن، با جهل و تعصب پیکار کردن، آزادی را حرمت نهادن، از عیوب دیگران چشم پوشی کردن، در برابر آه یتیم بی تابی نمودن، بر غم و درد شکر گذار بودن، در بلاها شکیبا بودن، در راه دین دربدری ها را به جان خریدن، دست سخاوت بر سر همه کشیدن، برای هدایت دیگران خون دل خوردن، دل خسته از بی مهری ها بودن، از آشنایان جفا دیدن، در کوچه بی کسی گریه کردن، از دوری خدا فریاد کشیدن، از سنگینی گناهان شرم داشتن، در اشک سحر شناکردن و ده ها صفت دیگر.
آری؛ برادر و خواهر شیعه! اگر به این صفات آراسته ایم، به حق افتخار اسلام و اهل بیت علیه السلام هستیم، والا مایه ننگ و عاریم و در آخرت هم از شفاعت آن عزیزان محروم.
شیعه در طول تاریخ متهم به شعار بی عملی بوده است. هر گاه خود را به زندگی اهل بیت علیه السلام نزدیک کرد، در همه جهات درخشید و هرگاه اسیر حرف و شعار شد، ملعبۀ دست زورمداران و زراندوزان شد، تا آنجا که به نام شیعه کاخ ساختند و با فریب او اعمال خود را تطهیر کردند و با رنج اهل بیت علیه السلام گنج خود را حفظ نمودند و با داغ عسرت آنان باغ عشرت بنا کردند، و عزیزترین میراث شیعه را به تاراج هوای خود گرفتند، و بر غربت و مظلومیت اهل بیت علیه السلام بیش از پیش افزودند.

مرا به خانه زهرا ببرید-اسماعیل منصوری لاریجانی
[1] ینابیع الموده، ص 40
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir