فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


حوریه ای انسان نما
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک

سلام بر تو ای نور چشم پدر (قره عین الرسول)
سلام بر تو ای شادمانی دل پدر (بهجه قلب مصطفی)
سلام بر تو ای میوه دل و پاره تن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم (ثمره فؤادی، بضعه منی)
تویی که رضایت، رضای خداست و ناراحتی ات، غضب خداست.
دوستی ات دوستی با خدا و دشمنی با تو دشمنی با خداست.
تو مؤدبه ای هستی که در ادب همتا نداری.
عابده ای که نور وجودت برای اهل آسمان جلوه می کرد.
تو حوریه ای به صورت انسان بودی (حوراء انسیه).
تو طاهر بودی و مطهر.
تو تنها زن بی همتایی هستی که در رحم با مادر سخن می گفتی: (تحدثها من بطنها)
ای فاطمه جان!
خداوند متعال پدرت را از میان انبیاء برگزید و مصطفی شد و پیامبر تو را برگزید.
و تو برگزیدۀ برگزیده خدایی، تو منتخب خیرالبشری
قربان تو ای پاره تن پیامبر! تو که بودی؟ تو چه هستی؟
ای ام ابیها! نه تو طاقت دوری پدر را داشتی و نه پدر طاقت دوری تو.
تو جان دل پیامبر بودی و پیامبر تنها امید تو برای زنده ماندن بود.
تو فقط با پیامبر زنده بودی و بی او هیچ و پدر نیز چنانچه در این دنیا تحمل دوری تو را نداشت در آن دنیا هم احساس تنهایی کرد، برای همین خیلی زود تو را به خود ملحق کرد.
تو یگانه مونس و همدم و همدرد و شریک غم های پدر بودی.
آنگاه مشرکان و سران قریش که خار و خاشاک بر سر پدرت می ریختند. این تو بودی که اشک ریزان خود را به پدر می رساندی و سر و صورت پدر را پاک می کردی.
دست تو بر سر و صورت پدر و دست پدر بر صورت تو، آنگاه که اشک های تو را پاک می کرد.
تو بودی که بر زخم پدرت مرهم می گذاشتی و با اشک چشم زخم های پدر را التیام می بخشیدی.
تو را می بینم که به پیامبر غذا می رسانی، او را سیراب می سازی و دستان کوچکت پدر را نوازش کرده و تسکینش می دهی.
در سفر هجرت، تنها غصه تو در عالم نجات پدر و آن شب (لیله المبیت) گران ترین و سخت ترین شب عمر تو بود، و تمام غم های عالم در جان پیامبر رخنه کرده بود زمانی که تو از مکه به سوی مدینه بیرون می شدی.
آن هنگامی که پیامبر تو را و تو پیامبر را دیدی، از بهترین ساعات زندگی تو بود.
ای محبوب خدا و ای حبیبۀ رسول خدا مرا بپذیر و به بندگی قبولم نما.
این مجموعه لطفی است از ناحیه «او» که به سرگذشت های پدر و دختر می پردازد.
خاطرات کودکی تا هنگام وداع و تا شهادت.
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir