فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


گاهی چادرم خاکی می شود...!
چادر مشکی ام از در و دیوار شهر خاکی می شود...!
از نگاه های طعنه آمیز خاکی می شود...!
از حرف های سیاه خاکی می شود...!
و گاهی چادرم را خودم خاکی می کنم...!
چادرم را می شویم تا غبار شهر را از رویش پاک کنم...!
تا سنگینی نگاه ها را پاک کنم ...!
با همه ی این حرفها،چادرخاکی ام را با تمام وجودم، دوست دارم...
آن را با افتخار،به سر میکنم،به یاد چادر خاکی مادرم زهرا سلام الله علیها در بین کوچه های غریب مدینه...
یا فاطمه
شکر خدا که سایه ی تو بر سر من است
چادر فقط حجاب نیست !یادگار توست
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir