فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


روزه داران محجبه...
این روزها زمین گرم است گرم...
من که نه، اما عده ای عجیب گرمازده شده اند و به دنبال فرار از تکه پارچه های آزاردهنده ی جسم شان هستند !
انسان های جالبی هستند این حوّاهای زمینی با جسم و روح شان کمی درگیرند ...
زمستان که می رسد، به تکه پارچه های ضخیم پناه می برند که گرمشان کند، تابستان که می رسد، تکه پارچه ای نازک و بدن نما می پوشند تا خنک بمانند !
اما من در زمستان و تابستان، هوای زمین برایم به یک درجه گرما و سرما دارد.
من از حرارت عشق لبریزم و عشق مرا لبریز می کند.
که نه گرما آزارم دهد و نه سرما. ..
همین دیروز بود، کسی شکایت از گرمای سوزان تابستان کرد...
گفتم، هوا به این لطیفی، خوب است و دلپذیر...
اگر زمان را به عشق بگذرانی، گرمای سوزان زمین آزارت نمی دهد ...
عاشق که باشی و با معشوقت، گرمِ عشقبازی و عاشقانه خوانی، محال است گرما و سرمای زمین، آزارت دهد …
محال است ...
خندید و رفت، به گمانم مرا دیوانه خواند و ...
ولی در این هوا و به قولی گرمای سوزان، به قلبم، سخن مولایم علی را گفتم، که بهشت و جهنم بدون معشوق، اعتباری ندارد برای من، که من بهشت را بی معشوق می خواهم چه کار ...
به قلبم گفتم، از این گرمای سوزان زمین لذت ببر، با معشوقی که دلبری می کند در ذره ذره ی هستی...
اینجا، نه سوزان است و نه عذاب آور، لذت بخش است، آسمانی ست، رویایی ست این روزهای زمین با معشوقی که صحنه به صحنه در زمین دلبری می کند و ...
من از دنیا فقط گناهش را چشیده ام و گرمای تابستانش ...
افسوس ...


صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir